top of page
xuong-banh-gao.jpg
CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO HA VÀ HA

Công ty sản xuất danh mục thực phẩm bao gồm bánh gạo tokbokki, sốt tokbokki, bánh xếp mandu và ớt bột.

Bánh gạo tokbokki

Sốt

Bánh xếp

bottom of page